Shitty Politics part 7

Verden er endnu ikke blevet et bedre sted at være, om det så er at leve eller dø. Der kriges og bekriges, røves og plyndres og sprænges itu, ufred driver over kloden.

Værst -vistnok, ser det ud på det Afrikanske kontinent, de forskellige fanatiske sekter indenfor islam snitter struber, hakker lemmer af, brænder, skyder itu og sprænger ihjel overalt. I Allahs navn, naturligvis, hvis ellers…

Ovre østpå lukrerer diktatorer på terrorens effektivitet og fjerner enhver, der opponerer eller stiller spørgsmål. De gør det naturligvis ikke selv, men benytter det gammelkendte og effektive trick, nemlig ukendte medløbere, hvis gerninger man jo ikke kan drages til ansvar for og derfor kan fremstå med himmelvendte øjne og rene hænder og sige…: ’Hvad…?’…..

Jo, de er ikke alene om den slags, alle andre overalt på kloden benytter samme beskidte trick, især også ovre Vestpå -og Sydpå ja, hos vor alliancepartner.…

Men, det er en helt anden sag, siger Han dernede, det er jo en retfærdig kamp for statens skyld, mod væmmelige kupmagere… -siger Han dernede… Det minder nu mest af alt om en blanding af Kulturrevolutionen i Kina, Adolfs og Josefs udrensninger i ’30-’40erne mm. En lang udradering af alt der kan mistænkes for at tænke, handle og tro anderledes. Når Han engang er færdig, lander nationen på samme udviklingstrin som for hundred år siden. Velbekomme og tillykke til demokratiet -og os andre…

I USA har man valgt ny præsident, efter en ualmindelig uappetitlig og grim omgang er det lykkes med at finde en kandidat til posten som leder. Her må jeg sige, at jeg (-og en masse andre i hele verden også), er ualmindeligt skuffet over, at det ikke kan lade sig gøre at finde bedre egnede kandidater, til så vigtig en post som præsident for så stort og veludviklet et land med så mange relativt veluddannede mennesker.

Det er simpelthen en ‘Ommer’, det er for dårligt og for usselt at en så stor nation skal ledes af så jammerligt middelmådige mennesker. Det kan absolut gøres bedre, det burde det!

Herhjemme i andedammen ser det ikke for lyst ud-

Vor statsminister har opgivet ævred og indkalder andre ’blå’ partier til regeringen, Venstre kan ikke klare det hele alene mere. Finansministeren har endda proklameret, at han ikke har sovet et helt år— Jo, det just indgåede forlig tyder virkeligt på, at han nok har ret. Meget af det ser squ ud, som om han har været under indflydelse af overtræthed, manglende koncentration og uopmærksomhed mv., Det er noget forfærdeligt juks.

Alene det faktum, at LA er inviteret med i regering i DK, tyder på indebrændthed og desperation. Tænk, man har inviteret Desperado-Anders, ham med den ufatteligt uduelige følgesvend, Kuglestøderen, til bordet, der hvor nationens fremtid skal afgøres de kommende år.

Disse mennesker skal være med til at have indflydelse på mange uskyldige borgeres liv og levned, fremtid og skæbne. Jeg er ked af verdens elendighed ja, men, især vor hjemlige jammerdal kan gøre mig ked og utryg, om ikke så meget for min egen, men så meget mere for mine børns fremtid.

At Kuglestøderens parti -og måske endda Kuglestøderen selv, skal have indflydelse på vor fremtid kan ryste og skræmme mig betydeligt mere, end udsigten til større muslimsk indflydelse i samfundet. Mage til indskrænkethed, uduelighed og tåbelighed findes svært andetsteds.

Islam rummer i det mindste mere og bredere på alle måder end hele LA’s partiprogram og medlemmer.

Jo, fremtiden tegner ikke overvældende lys for almindelige borgere og lønmodtagere. De blå partiers ejere investerer i en fremtid hvor de færreste har det hele og fleste intet, vi er på vej til at blive en nation af fattigrøve og plattenslagere.

Det sidste nye på den politiske front, er et nyt højreparti, naturligvis med indskrænket program og horisont.  Noget med en ‘opdullet’ blondine i front og en flok savlende hanhunde bagefter…. Jammerligt primitivt—

Oven i det andet, huserer justitsministeren og hans husarer, panserne. De vil have total overvågning af alt digitalt, vi får snart en chip skudt ind under huden så de kan holde øje med alt. Der er intet at bruge det til, men den dag kommer snart hvor ’de’ skal bruge informationerne til kontrol af tanker og tale. Se blot hvor villigt danske pansere alle dage har været til at lyde udenlandske herskeres ønsker og bud.

Under besættelsen var et flertal af danske pansere utroligt villige og aktive til at fange og udlevere hvad prøjsernes Gestapo ønskede, kommunister og sabotører, You name it -they got it…! En skændsel af rang.

Senest for et par år siden, under den kinesiske præsidents besøg, var panserne atter utroligt villige til at knægte deres egne borgeres rettigheder med hensyn til ytringsfrihed. Folk blev frataget flag og bannere, arresteret og fjernet ulovligt. Alt for de som har dollarbundter i hånden… Atter en skændsel af rang.

Tilliden til ordensmagten er ikke overvældende imponerende, de opfører sig i den grad som ’Dem mod Os’, politi mod borgere.

Når panserne engang reagerer lige så kvikt ved råbet ’borger i knibe’ som ved råbet ’kollega i knibe’, så kan man komme på tanken om tillid og tro på ’gutterne’. Og dog, reelt set, så har politiet aldrig været andet end regeringens magtmiddel mod borgerne, punktum finale. At de ved siden af også tager sig af kriminalitetsbekæmpelse, paskontrol og færdselskontrol mv., er en lille sidegevinst.  Sidegevinsten består naturligvis kun i det faktum, at ‘færdselskontrol’ dækker over en betydelig indkomst til staten i form af bøder og afgifter.  Alt det andet er udgifter og prioriteres derefter…

Længe leve ’demokratiet’ -jeg mener stadig ikke, at vi har fortjent de politikere som leder landet og byen, så onde og forfærdelige kan vi ikke have været, at det skulle være retfærdigt—- vel?

Det er snart atter jul, gu ve om det så sner…

Rederen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *