shitty politics part 5, -på bro og love…

Skrevet 27. august 2012 og med tilføjelse 16. dec. 2015
Femern-forbindelsen, forløseren, frelseren over dem alle, altså mht. jobs, fremgang og lønninger for lokalsamfundet… Overskrifterne har været store og lovende gennem nogle år i de lokale og regionale medier.
Der er berettet og fortalt, der er klappet og klasket hænder, gurglet litervis af champagne, ædt kilovis af kransekage ved mange begivenheder, i fryd over den kommende gyldne tid på jobfronten. Utallige skulderklap og hæder er regnet over velfriserede og velbjærgede politiske høveder.  Når Femern-forbindelsen kommer, så…  -med fantastisk animerede films og redigerede fotos, er løfterne ‘dokumenteret’ for fremtiden.

Desværre viser det sig nu (?) at det meste arbejde og de fleste milliarder forsvinder ud ad landet til andre end de lokale håbefulde som trænger. Jo altså, det er jo specialiseret arbejde at bygge tunneller og broer, det er ikke for lollandske og andre lokale hill-billy’er, det er ikke som at ‘gå i roerne’ -det er international speciallity, det her…!
Her gik man og troede på de mange flotte og særdeles gyldne ord om længerevarende arbejde, spændende arbejde, arbejde med nybyggeri -altså ikke det sædvanlige med at forny halmen på stuegulvet, nej nej, -arbejde med internationalt sigte, arbejde med gode lønninger og især opgraderinger af faglighed, vi går over i historien… Yes, we can… osv. osv….

Hvis man kun lyttede til alle de ‘fremmeste’ politikere, ville man have guldstøv i ørerne af bar fryd, så flot var det visionære indtryk for borgerne på øerne.   Nogle af de lokale lyttede også til andre kilder, fornuften var een af dem, historien en anden og velnok den mest sikre kilde.  Historien har tydeligt nok vist, at det gyldne ikke holder længere end til papiret, virkeligheden er mere barsk og ærlig.
Nu viser det sig i medierne, at de mange dejlige milliarder og alle de mange dejlige dages, måneders og års arbejde ikke kommer til at tilfalde det lokale arbejdsmarked, men et betydeligt antal udenlandske firmaer og deres specialister. Altså ikke noget for dem som trænger her, hvor osen fra lastbilerne og larmen fra blandemaskinerne vil hænge i næser og ører hver dag ud i fremtiden, men til udenlandsk arbejdskraft og kapital.

Historien viser nemlig, at ingen anden større konstruktion i kongeriget Danmark, altså større end storbøndernes kornlader, er bygget, konstrueret og udført uden, især, betydelige udenlandske firmaer og deres egne folk. Det nærmeste danske arbejdere har haft af arbejde af betydning, har været at rydde op, gøre rent og ellers etablere skurbyer med tilhørende faciliteter -lidt folkeligt sagt, ‘at tørre deres røv’.  Det nærmeste specialistarbejde nogen dansker af betydning har haft på disse byggepladser, har været pølsemænd i pølsevogne fra SteffHoulberg, hvor de har exeleret i fremstilling af hotdogs, burgere og fritter til åbningen og indvielsen af projektet…  Ren jammer!

Kan det virkelig være rigtigt, at det er en overraskelse -næsten et chok, for alle…??  Medierne udtrykker overraskelse, vantro og fortvivlelse, men er det troværdigt?  Alle større konstruktioner som broer og tunneller i Danmark  indenfor de sidste halvtreds år, er godt beskrevet i medierne, især af lokale aviser hvor begivenheden har haft fodfæste. I disse kilder har det været nævnt og dokumenteret, at det lokale islæt i arbejdsstyrken har været beskedent og meget lidt synligt. Hver eneste gang.  Der er utallige beretninger om de forskellige udenlandske specialister, som arbejder over hele verden, fordi det er deres arbejdsplads, de laver ikke andet, end at bygge det de er eksperter i.

Kan det være rigtigt, at de forskellige politiske høveder ikke vidste det, eller har nogen anelse om noget af det overhovedet??  Hvordan kan de forskellige ministre og andre Høveder love guld og grønne skove om arbejde og velfærd, uden at vide noget om, hvordan virkeligheden ser ud mht. fordeling af midlerne til selve projektet -og resultaterne herefter…??  Har de ‘guldmundede’ Høveder måske visioner om, at befolkningerne på stedet forenes i ånden, rejser sig fra sofaen og mødes ved kysten med trillebøre og skovle mm. for at bygge bro sammen med dem på den anden side -og at de mødes i midten til fælles grill und bier…. -sådan lidt a’la gamle russiske propaganda films fra halvtredserne…?!  Ved de slet ikke hvordan virkeligheden ser ud, hænger sammen..??

Eller, har man mon et, for menigmand aldeles uoverskueligt, gusten overlæg med tanker og ideer udover almindelig fornuft…? Hvad er det egentlig der bevæger dem til de gyldne løfter til lokalbefolkningen, løfter som kun meget anstrengt kan realiseres ganske få procent, hvordan kan Høvederne selv tro på snakken -uden at få dårlig smag i munden…???  Er de dumme eller kriminelle, eller skal man bare tro på, at de er dejligt naive og godtroende og fulde af håb, helt uden bagtanker -måske uden tanker overhovedet…?!
Jeg er ikke imponeret, jeg har aldrig troet på noget der lyder for godt, det er kun i biblen og eventyrets verden, at det bliver som fortalt, aldrig i virkeligheden….
Qualme for de fine ord og floskler!

Nu er det i mellemtiden blevet 16. december 2015 -og verden går videre…

Femern-forbindelsen er stadig ikke bygget, byggeriet er ikke engang begyndt, -endsige blevet formelt tilladt og konfirmeret af de tyske myndigheder. De største flaskehalse er tilsyneladende en stor tysk miljøorganisation, en masse tyske landmænd og en masse tyske borgere og ejendomsbesiddere iøvrigt. Nå ja…. -og Scanlines…
Dernede på den anden side af grænsen, på øen Femern, er de færreste begejstret, faktisk er de ret uvillige til denne lille ændring i deres landskab og leveforhold mv.
De kræver endnu mere dokumentation til sikkerhed for at undgå negative ændringer i miljø og lokale forhold, forståeligt nok, men, det virker mere som om, at de bare forsøger at trække tiden så langt ud som muligt. Tidsfaktoren er vist et ikke uvigtigt element i byggeriet, noget med financering og andre tågede forhold.
Herhjemme i DK er der forberedt en masse, især lokalt på Lolland, Falster og lidt længere op ad Sjælland. Man er i fuld gang med at udvide og forberede sporterrænet til to spor fra Rødby havn og nordpå mod hovedstaden. Alle de kære små broer som fører over jernbanen skal hæves og forlænges, et større projekt som tager et par år. Dertil er en masse forberedelser i form af veje og diverse praktiske tiltag ved kysten sydpå, i fuld gang, man tror stadig på sagen i København.

Det bliver meget spændende at overvære denne føljeton, nok den længste og dyreste i danmarkshistorien…
I mellemtiden har vi en parallel bro-føljeton løbende, nemlig Storstrømsbroen—-

Man tror det er løgn, men, de samme politiske hoveder som er indblandet i Femern-forbindelsen, har også en stor grim finger i beslutningsprocessen om Storstrømsbroen, altså bygning af en erstatning af den gamle og særdeles udslidte og faldefærdige bro.
Man udsætter atter byggeriet er en ny bro, trods alle tydelige tegn på forfald og dokumentationer på forfaldet af den gamle bro. I stedet afsætter man og bruger adskillige millioner kroner til vedligehold de næste mange år, -igen! Fatte hvem der kan, for de fleste almindeligt tænkende borgere kan ikke.
Broen er så elendig og faldefærdig at der jævnligt falder store stykker beton af, jernkonstruktionen er så rusten, at kørehastigheden i årevis, for både biler og toge, er sat betydeligt ned -af sikkerhedshensyn! Det er snart et spørgsmål om, hvornår der sker et større eller mindre sammenfald som forhindrer ethvert brug af broen. Det vil med garanti være en overraskelse for det politiske parnas, det havde de ikke set komme… -på den anden side, så bor der jo ikke nogen indflydelsesrige politikere hernede på øerne-

Jeg mener stadig ikke, at vi har fortjent de politikere som styrer landet!
Rederen