Shitty Politics part 7

Verden er endnu ikke blevet et bedre sted at være, om det så er at leve eller dø. Der kriges og bekriges, røves og plyndres og sprænges itu, ufred driver over kloden.

Værst -vistnok, ser det ud på det Afrikanske kontinent, de forskellige fanatiske sekter indenfor islam snitter struber, hakker lemmer af, brænder, skyder itu og sprænger ihjel overalt. I Allahs navn, naturligvis, hvis ellers…

Ovre østpå lukrerer diktatorer på terrorens effektivitet og fjerner enhver, der opponerer eller stiller spørgsmål. De gør det naturligvis ikke selv, men benytter det gammelkendte og effektive trick, nemlig ukendte medløbere, hvis gerninger man jo ikke kan drages til ansvar for og derfor kan fremstå med himmelvendte øjne og rene hænder og sige…: ’Hvad…?’…..

Jo, de er ikke alene om den slags, alle andre overalt på kloden benytter samme beskidte trick, især også ovre Vestpå -og Sydpå ja, hos vor alliancepartner.…

Men, det er en helt anden sag, siger Han dernede, det er jo en retfærdig kamp for statens skyld, mod væmmelige kupmagere… -siger Han dernede… Det minder nu mest af alt om en blanding af Kulturrevolutionen i Kina, Adolfs og Josefs udrensninger i ’30-’40erne mm. En lang udradering af alt der kan mistænkes for at tænke, handle og tro anderledes. Når Han engang er færdig, lander nationen på samme udviklingstrin som for hundred år siden. Velbekomme og tillykke til demokratiet -og os andre…

I USA har man valgt ny præsident, efter en ualmindelig uappetitlig og grim omgang er det lykkes med at finde en kandidat til posten som leder. Her må jeg sige, at jeg (-og en masse andre i hele verden også), er ualmindeligt skuffet over, at det ikke kan lade sig gøre at finde bedre egnede kandidater, til så vigtig en post som præsident for så stort og veludviklet et land med så mange relativt veluddannede mennesker.

Det er simpelthen en ‘Ommer’, det er for dårligt og for usselt at en så stor nation skal ledes af så jammerligt middelmådige mennesker. Det kan absolut gøres bedre, det burde det!

Herhjemme i andedammen ser det ikke for lyst ud-

Vor statsminister har opgivet ævred og indkalder andre ’blå’ partier til regeringen, Venstre kan ikke klare det hele alene mere. Finansministeren har endda proklameret, at han ikke har sovet et helt år— Jo, det just indgåede forlig tyder virkeligt på, at han nok har ret. Meget af det ser squ ud, som om han har været under indflydelse af overtræthed, manglende koncentration og uopmærksomhed mv., Det er noget forfærdeligt juks.

Alene det faktum, at LA er inviteret med i regering i DK, tyder på indebrændthed og desperation. Tænk, man har inviteret Desperado-Anders, ham med den ufatteligt uduelige følgesvend, Kuglestøderen, til bordet, der hvor nationens fremtid skal afgøres de kommende år.

Disse mennesker skal være med til at have indflydelse på mange uskyldige borgeres liv og levned, fremtid og skæbne. Jeg er ked af verdens elendighed ja, men, især vor hjemlige jammerdal kan gøre mig ked og utryg, om ikke så meget for min egen, men så meget mere for mine børns fremtid.

At Kuglestøderens parti -og måske endda Kuglestøderen selv, skal have indflydelse på vor fremtid kan ryste og skræmme mig betydeligt mere, end udsigten til større muslimsk indflydelse i samfundet. Mage til indskrænkethed, uduelighed og tåbelighed findes svært andetsteds.

Islam rummer i det mindste mere og bredere på alle måder end hele LA’s partiprogram og medlemmer.

Jo, fremtiden tegner ikke overvældende lys for almindelige borgere og lønmodtagere. De blå partiers ejere investerer i en fremtid hvor de færreste har det hele og fleste intet, vi er på vej til at blive en nation af fattigrøve og plattenslagere.

Det sidste nye på den politiske front, er et nyt højreparti, naturligvis med indskrænket program og horisont.  Noget med en ‘opdullet’ blondine i front og en flok savlende hanhunde bagefter…. Jammerligt primitivt—

Oven i det andet, huserer justitsministeren og hans husarer, panserne. De vil have total overvågning af alt digitalt, vi får snart en chip skudt ind under huden så de kan holde øje med alt. Der er intet at bruge det til, men den dag kommer snart hvor ’de’ skal bruge informationerne til kontrol af tanker og tale. Se blot hvor villigt danske pansere alle dage har været til at lyde udenlandske herskeres ønsker og bud.

Under besættelsen var et flertal af danske pansere utroligt villige og aktive til at fange og udlevere hvad prøjsernes Gestapo ønskede, kommunister og sabotører, You name it -they got it…! En skændsel af rang.

Senest for et par år siden, under den kinesiske præsidents besøg, var panserne atter utroligt villige til at knægte deres egne borgeres rettigheder med hensyn til ytringsfrihed. Folk blev frataget flag og bannere, arresteret og fjernet ulovligt. Alt for de som har dollarbundter i hånden… Atter en skændsel af rang.

Tilliden til ordensmagten er ikke overvældende imponerende, de opfører sig i den grad som ’Dem mod Os’, politi mod borgere.

Når panserne engang reagerer lige så kvikt ved råbet ’borger i knibe’ som ved råbet ’kollega i knibe’, så kan man komme på tanken om tillid og tro på ’gutterne’. Og dog, reelt set, så har politiet aldrig været andet end regeringens magtmiddel mod borgerne, punktum finale. At de ved siden af også tager sig af kriminalitetsbekæmpelse, paskontrol og færdselskontrol mv., er en lille sidegevinst.  Sidegevinsten består naturligvis kun i det faktum, at ‘færdselskontrol’ dækker over en betydelig indkomst til staten i form af bøder og afgifter.  Alt det andet er udgifter og prioriteres derefter…

Længe leve ’demokratiet’ -jeg mener stadig ikke, at vi har fortjent de politikere som leder landet og byen, så onde og forfærdelige kan vi ikke have været, at det skulle være retfærdigt—- vel?

Det er snart atter jul, gu ve om det så sner…

Rederen

shitty politics part 2

Skrevet 25. juni 2012

Mandagen truer og viser sin våde side, vejret er som det kan forventes, i et land med kystklima på disse breddegrader, folk ved det sikkert godt, men jamrer alligevel som om nogen havde lovet noget helt andet og nu snyder dem.

Lidt ligesom politik. Man har just gennemført en længere forhandligsrunde mellem regering og diverse partier, hvilket nu er udmundet i en aftale med nogle partiers deltagelse og uden visse andres medvirken.  Dette har afstedkommet utroligt megen jammer og tuderi, der skriges om forræderi og snyd, fup og svindel mm.  De indvolverede politikere burde være så voksne og fornuftige, at de burde vide bedre og være i stand til at skelne mellem alvor og skolegårdspjatteri… Det ville klæde dem mere og nok vække større tillid til de berørte politikere, lidt værdighed om man må bede!

Langt værre er smagen af -jegvedikkehvad- efter ‘Det Kinesiske Eventyr’… Altså tiden efter den kinesiske præsidents besøg i landet, især den helt utroligt slibrige smisken for de kinesiske dollarbundter som holdtes op foran næserne i erhvervslivet.  Alle medierne, politikere i hobetal, erhvervsfolk og analytikere var på maven, politiet var utroligt meget politi -man sikrede nidkært præsidenten mod ethvert ubehag, i form af synet af demonstrationer mod Kinas behandling af andre folkeslag mv.  Lige her udførte man sin pligt med omtanke og utrolig omhu -helt spontant, helt uden ordrer oppefra (?!) satte man alt ind på opgaven og løste den til Kinas og erhvervslivets store tilfredshed.  Stor ros til panserne for udvisning af rettidig omhu!

Ikke at præsidenten var truet rent fysisk af nogetsomhelst eller nogensomhelst, slet ikke, han havde endda hele husholdningen med hjemmefra, til at sikre den rette levevis under besøget. Helt iorden, vi tænker alle på vort velbefindende når vi rejser ud til fremmede steder, se bare campisterne….

Når det kommer til stykket, så tæller begæret efter mammons lyksaligheder altid mere end moralen, den kan man altid finde undskyldninger for at glemme -maven skal jo helst fyldes før tanken kan tænkes, -ikk….! -velbekomme!  (heldigvis er prostitution jo stadig lovlig i DK, så alt er helt fjong…)

 

Jeg hører til min rædsel, at der er rygter om, at Tøjhuset sælger ud.  Det er forfærdeligt, jeg vil utroligt gerne byde på enkelte rariteter netop fra dette sted, af mange gode grunde -f.eks. ville jeg gerne eje kanonen fra den tyske ubåd som sænkede det amerikanske passagerskib, Lusitania, under første verdenskrig. Efter at have kælet og nusset og pudset den nogle måneder, ville jeg tilbyde den til USA, de vil garanteret give en pæn dusør for den lille sag!  Man kunne sikkert godt bytte sig til en ny skyder og en æske patroner eller to (i rederiet kan vi altid bruge en ordentlig skyder, der er pirater allevegne)  -og en fribillet til Disneyworld.

Heldigvis har vi ikke korruption i DK, slet ikke, den slags smuds er forbeholdt andre lande syd og øst på (især i Kina, hvor f.eks. ‘headbanging’ har en anden og mere alvorlig betydning end på hjemlige discoteker…), altså langt væk herfra…!   I DK har vi ‘os og vennerne’, det er meget bedre og mere trygt og helt lovligt! -alle der har venner kan deltage på det plan de har venner, smart og demokratisk.  I landet som opfandt andelsbevægelsen, brugsforeningerne og håndbolden er man ikke korrupt, man har moral i stedet, masser, -een til hver eneste sag….

Iøvrigt stemmer jeg for, at man for fremtiden giver løn til alle de offentlige ansatte over et vist niveau, så slap man for at være nødt til at give dem de store og uforholdsmæssigt dyre ‘gyldne håndtryk’. Så kunne de trække sig tilbage med god samvittighed og være stolt over at have ydet et stykke arbejde for deres løn og vi andre ligeså.  Det samme kunne man gøre med direktører og ledere i store firmaer -især fallerede banker. Netop bankledere har brug for at vide, at man forventer noget af dem. Når man giver dem en løn, ville de måske gøre arbejdet bedre og derved undgå at banken går fallit.   Tænk lige over det, kære aktionærer her og der, giv lederne løn i hverdagen i stedet for at love guld i fremtiden -det er jo ikke religion det her, det er business…

 

Det med fodboldfri tv viser sig iøvrigt at være en drøm uden hold i, en forlist ønskedrøm.  Der spilles, ævles, jamres og regnes på livet løs på de fleste sendeflader, temmelig kvalmende. Når nu tour de France starter lidt senere på sommeren og yderligere de olympiske lege i London fyres i gang, så bliver det ikke let at finde noget der er værd at glo på i tv. Måske man skulle smide fjerneren ud og spare de mange penge den koster at holde i gang sammen med jusii m.fl….. Fuk sport -især bold!

 

Rederiets to mindste letmatroser har fået husdyr, gad vide hvordan det går i fremtiden -bliver det mon noget med et lille ‘job’ for hovmesteren eller—-

 

hilsen

Rederen

Shitty politics, part 1

Skrevet 18. juni 2012

Nu gør de det igen, politikerne, de som styrer landet og de der gerne ville. De gør det igen og igen. Roder lovgivning og økonomi til et værre morads af ideologiske hovsaløsninger, overblikket tænker man ikke særligt meget over. Det må eftertiden forsøge at finde hoved og hale på…

Et af de nyere tåbelige stunts, er kriminaliseringen af luftbøsser over caliber 4,5 mm.  Tænk, man gør det virkelig, man gør det ulovligt at eje, bære og bruge en luftbøsse på f.eks. 5,5mm. -uanset om den kan blæse haglet gennem en flødeskumskage eller ej. Det er haglets størrelse, diameter, ikke det tryk som det bliver sendt afsted med, som afgør sagen… Alt sammen fordi en eller anden flæbemikkel har set noget på U-tube om jagt med avancerede luftskydere -i stor kaliber og ekstremt stort tryk.  Omtalte skydere viser sig at koste i omegnen af 8 – 10.000 kr. og skal importeres, altså ikke en vare som ligger og frister ‘lillebror’ i den lokale brugsforening til en femhundredlap….

Man faldt simpelthen i svime over mediernes overskrifter, følte sig provokeret -ja nærmest jaget og har så haste-‘behandlet’ og udgivet en ny lov om luftbøsser, uden tanke for andet end at demonstrere handlekraft.   Det imponerer desværre ikke, det er bare træls igen at måtte opleve tåbelig lovgivning.  Ligesom sidst, altså for få år siden, da våbenloven omhandlende knive blev skærpet, faktisk helt ud i tovene.  Det daværende folketing vedtog loven med markant flertal, noget der med al uønsket tydelighed viser, hvor ringe forstand og omtanke  man har i det forum.  Meget meget trist….

Den efterfølgende regering har senere lempet lovgivningen mht. knive og brug mv., men alt er ikke som før, det er stadig muligt for enhver nidkær panser anvende de regler han måtte ønske sig og derved kriminalisere en borger.  Lempelserne blev iøvrigt ikke begået for borgernes skyld, men fordi justitsvæsenet beklagede sig over al den tid, man måtte anvende på de ekstremt mange, tåbelige anklager og sigtelser der fulgte lovens indførelse…. Panserne knaldede jo løs hvor de kunne, det var en foræring, der lettede de mindre kvikke kollegers anstrengelser i at vise effektivitet.

Politik er virkelig noget skidt, især når der går ideologi i den.  De seneste forsøg på at finde nationens fremtidige økonomiske politik, er ganske overskygget af ideologi, der bydes til og lokkes og trues fra alle sider og vinkler, indimellem surmules der med korslagte arme og hængemuler i aviserne.

Heldigvis er vi da nu sluppet for mere fodbold i fjerneren, alle danske programmer svømmede over i diverse muligheder for deltagelse i kamp med enten den ene eller anden som nu måtte vinde hvor og dersom hvis osv. osv…. Det er squ ligeså træls som dumme politikere der står og hælder vand ud af ørerne…

Nu skal jeg ned i kælderen og kigge til brusekabinen, den blev fuget tidligere idag….

Mojn!