shitty politics part 3

Det fordømte forår…

Skrevet d. 13.-4. ’15

Det er forår, godt og vel endda. April måned er nu engang som den plejer, mild og vild og aldeles upålidelig i vejrliget. Det er resten af verden i øvrigt også, måske mest længere sydpå og østpå.

Herhjemme i andedammen lugter der også ilde her og hisset, ikke alle brancher forstår at håndtere deres fag på forsvarlig og ærlig vis. Det gælder om at rage til sig, for snart sagt enhver pris, især når ingen kigger én over skuldrene eller på fingrene.

I disse tider er det advokatstanden som er i vælten, pt. mest dem, som håndterer konkurser. Undersøgelser har vist, at der bliver færre og færre værdier tilovers efter konkurser, set over en længere årrække. Noget tyder uhyggeligt på, at ‘nogen’ suger saften ud af ‘liget’ før det bliver lagt på kærren til ‘begravelsen’, med andre ord, kuratorerne rager værdier til sig uden hensyn til kreditorerne eller andre efterladte.

Og, det er helt legalt, loven tillader den slags plyndring og udsugning, ligesom loven tillader konkursryttere at forsætte deres ugerninger så længe de gider. Samfundet og især alle de sagesløse parter, lider under de mange misforhold. Men, herregud da, lidt lidelse må vi vel alle tage til os-

Påfaldende hvor godt nogle af de forskellige involverede har fordel af hinandens ugerninger…

Nu vi er ved det, det med at suge på andre…

Arbejdsmarkedet er heller ikke for fint, det stinker også grimt her og der. De værste er oftest de største og mest velhavende, utroligt nok, de burde ellers have råd til at betale ordentligt for sig. Men nej, især de rigeste er de mest nærige og dårligst betalende. Utrolig dårlig moral og plum råddent samfundssind at vise til eksempel for nationens øvrige borgere, virkelig ynkeligt og usselt.

Man tænker åbenbart ikke på, at jo ringere man lønner sine ansatte, jo fattigere bliver de, jo dårligere kunder bliver de senere. Men, det skal de enkelte virksomheder selvfølgelig ikke tænke på, det er samfundets opgave, at tænke på borgerne og deres ringere og ringere købekraft. Virksomheder og firmaer vil i fremtiden komme til at mangle købedygtige kunder indenlands, de fattige kunder, som de selv har været med til at ‘producere’ for at kunne tjene mest muligt her og ligenu.

Og så taler man i erhvervslivet om at være visionær og fremsynet…. Ha, til grin, hvem tror de, vil have råd til at købe deres produkter, for ude i resten af verden gør de andre det samme -bare mere effektivt -og hurtigere.

Det pudsige er ellers, at de rigeste og mest velhavende, fører sig frem som mennesker med kultur og finere værdier, værdier som de værner stolt om. Et noget mærkeligt misforhold, at udvise ussel og selvisk adfærd og samtidig hævde sig som støtte af finere kultur. Som at være kristen missionær om dagen -og pædofil om natten… Et iøvrigt ikke helt ukendt fænomen i verden–

Folketingsvalget står snart for døren, fire år er gået siden sidst og nu skal det være…

Det er atter tid for løfter og valggas, tid til valgflæsk og vindbøffer, store smil og klap på ryggen og hilsener til borgerne fra de som vil vælges… oohh hvor bliver de flinke og vennesæle og kammeratligt smiskende… Kvalme kvalme!! Det bliver atter det sædvanlige shit vi får i hovedet og bagefter må betale for, dyrt….

Nationen mangler stadig folk med pondus, altså ikke fede indbildske fjolser, men folk med storhed og de egenskaber som ikke kan erhverves på universitetet, men som er medfødte. Vi må atter trækkes med de sædvanlige klovner og gøglere og andet skidtfolk.

Pt. er en ung mand ved at starte en politisk karriere ved at dyrke videre på en stramning af udlændingepolitikken, ‘-så vi kan bevare vore danske værdier!’ -som han siger i radioen. Måske skulle han hellere finde sig et ordentligt arbejde og forsøge at skabe nogle flere værdier og få lidt erfaring i livet… Jo altså, når man ikke arver gården og titlen -den gik til storebror, kan man da altid forsøge blive noget i politikken…

Nationen regeres af en masse ambitiøse cand. polit’er og en centraladministration som kører suverænt med klatten -alle uden ansvar…

Jeg er mere og mere tilhænger af en ‘stænderforsamling’ som leder af nationen, her ville man i det mindste finde en større forskellighed i samlingen, der bedre ville ligne nationens indbyggere -og dermed nok have bedre fornemmelse for folket og deres ønsker. De kuldrede hoveder fra universiteterne er alle skåret efter samme læst og dermed aldeles udenfor lighed med resten af nationens borgere.

Dygtighed og gode karakterer ved eksamen er ikke det samme som forstandighed, regneark og statistikker erstatter ikke begavelse og indsigt, meget langtfra endda, de beviser det hver eneste dag på Borgen og tilstødende institutioner!

Ude i verden går det endnu værre, man myrder løs på enhver som ikke lige passer ind i ‘rette’ mønster. Aldrig er så mange mennesker blevet myrdet og slagtet udenfor en verdenskrig, i så mange indre krige og uroligheder.

Religion er en menneskeplage, en svøbe og vil koste verden livet på lidt længere sigt, helt bogstaveligt. Jo længere sydpå man kommer, jo mere grusom bliver man mod andre. Hele nationer er i knæ og kommer næppe på fode igen, på nogen menneskelig måde. Der vil være så meget had og hævntørst langt ud i fremtiden, at ingen vil være i stand til at håndtere det eller glemme det.

I Rusland hidser man sig også op til noget grimt, i mangel på evner til at øge eller blot holde egen velfærd på et tåleligt niveau, tyr man til de klassiske dyder med at pege på naboerne som de skyldige i elendigheden. Ganske som man -og andre, har gjort til alle tider førhen og det virker desværre hver gang. Når man kontrollerer historien, kontrollerer man folket og det er der flere store nationer som er dygtige til -både til højre og især venstre…

Ruslands nære naboer er nervøse, hvem bliver den næste i rækken af ofre for imperialismen…?

Apropos venstre…. I partiet Venstre har man ikke helt forladt betonlinien, altså at tænke forstenet og uden større visioner… Lars Bæhoved vil for enhver pris genindføre håndværkerfradraget -trods forstandige og modstridende argumenter.

Det sidste nye tiltag er, at nedsætte ydelser til flygtninge, så vil de nemlig sikkert holde sig væk fra Danmark… De sidder jo ude i verden og planlægger præcist, hvor det giver mest at slå sig ned-

OK, Venstre ved Du hvor Du har -sagde de engang…. Det ved vi stadig, det er tydeligvis ikke dem som ønsker Den danske model, men Deres danske model— Sikkert ikke helt til glæde for de fleste borgere i DK.

Held og lykke Danmark, vi tager endnu et skridt nedad velfærdsstigen -måske endda et ordentligt eet denne gang!

Det forestående valg til USA’s ny præsident, tør jeg slet ikke tænke på, det ligner fuldstændig de afrikanske slagmarker -bare uden synlige våben og blodsudgydelser, godt gemt bag kulisserne.

Jeg synes stadig ikke vi fortjener de politikere vi ledes af, helt ærligt….

Rederen