Musketerer, Kardinaler og Myladyer i kampen om OK18

Der er kamp i foråret, løn og arbejdskamp igen, altså den der dukker op med få års mellemrum. Det gælder atter overenskomsterne for de næste par år og især om den står på ændring eller ej for læreres arbejdstider, mulig ændring for de som får deres pauser betalt og en hel masse mere.

De forskellige fagforbund har fundet hinandens støtte og styrke nødvendig i et samarbejde som ikke er set siden næsten i fagbevægelsens start, et samarbejde som giver modparterne særdeles god modstand og hovedpine.

De betegner samarbejdet som en musketered, altså ‘alle for een og een for alle’… helt frit efter Alexander Dumas roman om de tre musketerers metier i 1700 tallets Frankrig. Romanen er et ‘must read’ for enhver rask dreng -og pige, spændende og dramatisk med fantastiske scenarier og begivenheder.

Udover de berømte tre musketerer, optræder nogle mere luskede typer med dunkle og slemme hensigter. Heltemod, store gerninger og eventyr, svig, forræderi og voldsom død er en del af handlingen i romanen, men essensen er enigheden for musketererne, at man er der for hinanden til det sidste.

I vor tid, tiden for overenskomst 18 -kampen, er der også plads til enighed blandt de som kalder sig musketerer og forhåbentlig holder den stand, at den ikke ryger ud med vaskevandet i en eller anden lille lusket studehandel som nogen bliver købt til. Jo, tiden på arbejdsmarkedet er spændende nok, især ligenu.

Men, venner….. som modspil i romanen på den dunkle og luskede side finder man jo nogle ret kedelige og farlige typer. Nemlig den magtfulde og hensynsløse Kardinal Richelieu og hans særdeles villige redskab, Mylady de Vinter, en absolut farlig og intrigant madamme.

Nu er så spørgsmålet…:  Hvis fagforbundene symboliserer sig med musketererne -og iøvrigt lever ligheden med romanen helt ud i yderligheder, hvem er så Kardinalen og Mylady….?  Skulle det mon være  Ziegler og Løhde…?!

Jeg håber det ikke, for man kender jo skæbnen for Mylady de Vinter og det vil være synd for Sofie at ende sådan, det har hun ikke fortjent.  Anderledes med Kardinalen i romanen, han fik blot stækket sin magt en del og måtte ‘æde nogle kameler’ -og fortsatte iøvrigt sin karriere i magtens centrum.

Ja, der sker ting og sager, også i den hjemlige andedam, livet er ofte lidt eventyragtigt og kan være meget spændende indimellem.

Held og lykke Folkens,

Rederen

Shitty Politics part 7

Verden er endnu ikke blevet et bedre sted at være, om det så er at leve eller dø. Der kriges og bekriges, røves og plyndres og sprænges itu, ufred driver over kloden.

Værst -vistnok, ser det ud på det Afrikanske kontinent, de forskellige fanatiske sekter indenfor islam snitter struber, hakker lemmer af, brænder, skyder itu og sprænger ihjel overalt. I Allahs navn, naturligvis, hvis ellers…

Ovre østpå lukrerer diktatorer på terrorens effektivitet og fjerner enhver, der opponerer eller stiller spørgsmål. De gør det naturligvis ikke selv, men benytter det gammelkendte og effektive trick, nemlig ukendte medløbere, hvis gerninger man jo ikke kan drages til ansvar for og derfor kan fremstå med himmelvendte øjne og rene hænder og sige…: ’Hvad…?’…..

Jo, de er ikke alene om den slags, alle andre overalt på kloden benytter samme beskidte trick, især også ovre Vestpå -og Sydpå ja, hos vor alliancepartner.…

Men, det er en helt anden sag, siger Han dernede, det er jo en retfærdig kamp for statens skyld, mod væmmelige kupmagere… -siger Han dernede… Det minder nu mest af alt om en blanding af Kulturrevolutionen i Kina, Adolfs og Josefs udrensninger i ’30-’40erne mm. En lang udradering af alt der kan mistænkes for at tænke, handle og tro anderledes. Når Han engang er færdig, lander nationen på samme udviklingstrin som for hundred år siden. Velbekomme og tillykke til demokratiet -og os andre…

I USA har man valgt ny præsident, efter en ualmindelig uappetitlig og grim omgang er det lykkes med at finde en kandidat til posten som leder. Her må jeg sige, at jeg (-og en masse andre i hele verden også), er ualmindeligt skuffet over, at det ikke kan lade sig gøre at finde bedre egnede kandidater, til så vigtig en post som præsident for så stort og veludviklet et land med så mange relativt veluddannede mennesker.

Det er simpelthen en ‘Ommer’, det er for dårligt og for usselt at en så stor nation skal ledes af så jammerligt middelmådige mennesker. Det kan absolut gøres bedre, det burde det!

Herhjemme i andedammen ser det ikke for lyst ud-

Vor statsminister har opgivet ævred og indkalder andre ’blå’ partier til regeringen, Venstre kan ikke klare det hele alene mere. Finansministeren har endda proklameret, at han ikke har sovet et helt år— Jo, det just indgåede forlig tyder virkeligt på, at han nok har ret. Meget af det ser squ ud, som om han har været under indflydelse af overtræthed, manglende koncentration og uopmærksomhed mv., Det er noget forfærdeligt juks.

Alene det faktum, at LA er inviteret med i regering i DK, tyder på indebrændthed og desperation. Tænk, man har inviteret Desperado-Anders, ham med den ufatteligt uduelige følgesvend, Kuglestøderen, til bordet, der hvor nationens fremtid skal afgøres de kommende år.

Disse mennesker skal være med til at have indflydelse på mange uskyldige borgeres liv og levned, fremtid og skæbne. Jeg er ked af verdens elendighed ja, men, især vor hjemlige jammerdal kan gøre mig ked og utryg, om ikke så meget for min egen, men så meget mere for mine børns fremtid.

At Kuglestøderens parti -og måske endda Kuglestøderen selv, skal have indflydelse på vor fremtid kan ryste og skræmme mig betydeligt mere, end udsigten til større muslimsk indflydelse i samfundet. Mage til indskrænkethed, uduelighed og tåbelighed findes svært andetsteds.

Islam rummer i det mindste mere og bredere på alle måder end hele LA’s partiprogram og medlemmer.

Jo, fremtiden tegner ikke overvældende lys for almindelige borgere og lønmodtagere. De blå partiers ejere investerer i en fremtid hvor de færreste har det hele og fleste intet, vi er på vej til at blive en nation af fattigrøve og plattenslagere.

Det sidste nye på den politiske front, er et nyt højreparti, naturligvis med indskrænket program og horisont.  Noget med en ‘opdullet’ blondine i front og en flok savlende hanhunde bagefter…. Jammerligt primitivt—

Oven i det andet, huserer justitsministeren og hans husarer, panserne. De vil have total overvågning af alt digitalt, vi får snart en chip skudt ind under huden så de kan holde øje med alt. Der er intet at bruge det til, men den dag kommer snart hvor ’de’ skal bruge informationerne til kontrol af tanker og tale. Se blot hvor villigt danske pansere alle dage har været til at lyde udenlandske herskeres ønsker og bud.

Under besættelsen var et flertal af danske pansere utroligt villige og aktive til at fange og udlevere hvad prøjsernes Gestapo ønskede, kommunister og sabotører, You name it -they got it…! En skændsel af rang.

Senest for et par år siden, under den kinesiske præsidents besøg, var panserne atter utroligt villige til at knægte deres egne borgeres rettigheder med hensyn til ytringsfrihed. Folk blev frataget flag og bannere, arresteret og fjernet ulovligt. Alt for de som har dollarbundter i hånden… Atter en skændsel af rang.

Tilliden til ordensmagten er ikke overvældende imponerende, de opfører sig i den grad som ’Dem mod Os’, politi mod borgere.

Når panserne engang reagerer lige så kvikt ved råbet ’borger i knibe’ som ved råbet ’kollega i knibe’, så kan man komme på tanken om tillid og tro på ’gutterne’. Og dog, reelt set, så har politiet aldrig været andet end regeringens magtmiddel mod borgerne, punktum finale. At de ved siden af også tager sig af kriminalitetsbekæmpelse, paskontrol og færdselskontrol mv., er en lille sidegevinst.  Sidegevinsten består naturligvis kun i det faktum, at ‘færdselskontrol’ dækker over en betydelig indkomst til staten i form af bøder og afgifter.  Alt det andet er udgifter og prioriteres derefter…

Længe leve ’demokratiet’ -jeg mener stadig ikke, at vi har fortjent de politikere som leder landet og byen, så onde og forfærdelige kan vi ikke have været, at det skulle være retfærdigt—- vel?

Det er snart atter jul, gu ve om det så sner…

Rederen

Shitty politics part 6

13. januar 2016

Ringenes Herskerinde… -eller: -da Inger blev misforstået…

Danmark har atter nydt overskrifter i verdenspressen, dog, nydelse er nok lidt overdrevet, der er mere tale om lidet flatterende omtale i verdens største medier, af landets integrationsministers ønsker om håndtering af flygtninges mulige værdier ved indrejse i landet.

Med integrationsministeren i spidsen, har en del af regeringen og folketinget foreslået, at politiet skal konfiskere værdier fra flygtninge ved grænsen når de søger asyl i Danmark. Der var stort set ikke defineret nogen nedre grænse for værdierne, men blot overladt til politifolkene at vurdere sagerne. Politiet frabad sig i flere udtalelser denne pligt, man mente ikke at kunne løfte opgaven med rimelighed eller retfærdighed overfor hverken statskassen eller ejerne af værdierne.

Hensigten med beslaglæggelserne er angiveligt, at forhindre, at meget rige flygtninge skal nasse på det danske velfærdssystem, samtidig med at de fører sig frem i urimelig velstand, hvilket nemlig er forbeholdt vore egne velhavere. Denne detalje er meget vigtig for befolkningens forståelse af situationens alvor….

Mange har udtalt, at de har haft ubehagelige mindelser om noget der ligner film fra jøders ankomst til diverse nazistiske koncentrationslejre op til 1945, hvor værdier af enhver art blev ofrene frataget inden de blev myrdet.
Man agter dog heldigvis ikke at myrde nogen her i Danmark, ej heller at indsætte flygtninge i noget der ligner koncentrationslejre, udsulte dem eller plage livet af dem på anden måde…! Lad os slå fast, at regeringens hensigt næppe er ondsindet som sådan, sandsynligvis heller ikke i strid med folkeretslove eller noget der ligner.

Nu er integrationsministeren, efter flere forsøg på at finde værdigrænser, endelig landet på et beløb omkring 10.000 kroner som acceptabelt at eje og indføre i landet som flygtning. Beløb og værdier herover skal konfiskeres til sikkerhed -mod kvittering forstås…

Og hele tiden er hun blevet misforstået, folk har ikke hørt ordentligt efter, men hele tiden bare misforstået Ingers og regeringens hensigter og ikke tænkt sig om.
Der tegner sig netop i dag et flertal i folketinget om at vedtage beslaglæggelse af værdier, dagens samling forventes at gå med på ‘kareten’…

I sandhed, Venstre viser storhed og visionært lederskab, man er squ næsten i knæ af bar benovelse -i hvert fald mundlam… Begrebet ‘værdikamp’ har da fået nogle flere perspektiver…

Inger er ikke alene om at gøre sig bemærket, desværre ikke, der er nemlig kamp om at manifestere sig uheldigt og ofte ret dumt, beklageligt nok.

Nyligt har folketingets største klovn, kuglestødderen Joakim Båtnakke, atter sparket nedad mod de som intet har eller bare forsøger at få livet til at virke nogenlunde hæderligt. Jo, han mener at når folk (?) ikke er 110 kroner værd i timeløn, så må de nøjes med mindre… Ingen kan være tjent med at beskæftige nogen som ikke kan indtjene til deres egen løn.

Så, for samfundets skyld, bør mindstelønnen være væsentligt mindre end 110 kr. -faktisk helst flydende nedad til det som en arbejdsgiver finder bedst og givtigt. Så kunne nemlig mange flere komme i beskæftigelse og flere virksomheder få større overskud og alle ville være glade. Selv flygtninge kunne beskæftiges og få en meningsfuld tilværelse sammen med de glade danskere der også har en meningsfuld tilværelse. Hvor ville det være smukt og en stor lettelse for nationen. Alle i arbejde og alle integreret.

Samfundet kunne spare enorme beløb i kontanthjælp og støtte til de arbejdsløse og måske endda fra pensionisterne også, nogle af dem kan sikkert et og andet mere, end at sidde og kigge tv og søbe kaffe og blødbrød…

Man må sige, at begrebet ‘Lenins nyttige idioter’ ikke er grebet ud af luften eller løbet over datoen. Samtidig må man indrømme, at demokratiet har vide grænser, selv de tåbeligste har muligheder i Danmark. Det er slet ikke nødvendigt at flytte til Amerika for at komme opad i samfundet. Herhjemme kan de største fjolser og jammerlige klovne også blive til noget, om ikke andet, så en belastning for resten af samfundet!

Båtnakken, Olsen, har aldrig tjent en nikkel ved hæderligt arbejde, han aner ikke en bjælde om, hvad ærligt arbejde indeholder og hvad det koster. Skvattet har aldrig slæbt sig til et job, fortjent sin løn og så slæbt sig hjem igen. Båtnakken har hele livet flydt ovenpå velstandens fedtlag som idrætsudøver og modtager af overførselsindkomst, han aner ikke hvordan man finder og holder et rigtigt arbejde, han har aldrig prøvet det.
Hele mandens ‘erhvervs’-baggrund består i, at støde en jernkugle længere væk end andre, det er det hele, at støde en jernkugle væk. Ikke opfinde noget, ikke være utrolig klog, ikke at kunne gøre noget for andre, ikke engang være specielt udstyret… nej, kun at støde en jernkugle væk, det er det hele… altså indtil der ikke var flere penge i det lille nummer.

Men, Skryderen, Båtnakken, er nu statsfinanceret Båtnakke, styret og instrueret af andre til at udtale sig, håne og trampe på mindre heldige. Han er dygtig til at være opblæst og har potentiale til at være pauseklovn i mange år endnu, der er åbenbart fjolser nok i nationen der stemmer på ham ved valget. Det er dog yderst beklageligt, at Båtnakken optager en ellers værdifuld plads i landets Tinge, den kunne anvendes bedre af næsten hvemsomhelst til nationens og borgernes bedste.

Nylige overskrifter i flere landsdækkende medier berettede, at omtalte Båtnakke udtalte, at det somme tider ville være passende med ‘nogle over nakken’…. Hvoraf man kan udlede, at manden har tendenser eller i hvert fald er tilhænger af, vold i visse tilfælde. Hvem der afgør tilfældene og graden af vold er ikke afklaret for nærværende, men det er da en tankevækkende udtalelse af en ‘politiker’ i folketinget.

Mon ikke der til en eller anden tid, i et eller andet firma, i et andet land f.eks., ville være et job som kapo eller underordnet arbejdsleder for den unge og ubesindige mand, et job der passer til hans evner, moral -eller mangel på samme… Erhvervslivet har det jo med at belønne visse politikere når de forlader Tinget, for tro tjeneste osv. osv.….

Nej, Storskryder og Båtnakke Olsen, nogle kan ikke optjene værdier til at fortjene en timeløn på 110 kroner, Du har fuldstændig ret!! Du er et pragteksemplar på sådan én, der ikke kan yde værdi for omtalte beløb… desværre for Dig og især os andre, som må lide vanskæbnen at høre på Dig upassende tit og altid i utide…!!
Jeg er stadig overbevist om, at danskerne ikke fortjener de politikere vi ledes af…..!

Rederen

shitty politics part 5, -på bro og love…

Skrevet 27. august 2012 og med tilføjelse 16. dec. 2015
Femern-forbindelsen, forløseren, frelseren over dem alle, altså mht. jobs, fremgang og lønninger for lokalsamfundet… Overskrifterne har været store og lovende gennem nogle år i de lokale og regionale medier.
Der er berettet og fortalt, der er klappet og klasket hænder, gurglet litervis af champagne, ædt kilovis af kransekage ved mange begivenheder, i fryd over den kommende gyldne tid på jobfronten. Utallige skulderklap og hæder er regnet over velfriserede og velbjærgede politiske høveder.  Når Femern-forbindelsen kommer, så…  -med fantastisk animerede films og redigerede fotos, er løfterne ‘dokumenteret’ for fremtiden.

Desværre viser det sig nu (?) at det meste arbejde og de fleste milliarder forsvinder ud ad landet til andre end de lokale håbefulde som trænger. Jo altså, det er jo specialiseret arbejde at bygge tunneller og broer, det er ikke for lollandske og andre lokale hill-billy’er, det er ikke som at ‘gå i roerne’ -det er international speciallity, det her…!
Her gik man og troede på de mange flotte og særdeles gyldne ord om længerevarende arbejde, spændende arbejde, arbejde med nybyggeri -altså ikke det sædvanlige med at forny halmen på stuegulvet, nej nej, -arbejde med internationalt sigte, arbejde med gode lønninger og især opgraderinger af faglighed, vi går over i historien… Yes, we can… osv. osv….

Hvis man kun lyttede til alle de ‘fremmeste’ politikere, ville man have guldstøv i ørerne af bar fryd, så flot var det visionære indtryk for borgerne på øerne.   Nogle af de lokale lyttede også til andre kilder, fornuften var een af dem, historien en anden og velnok den mest sikre kilde.  Historien har tydeligt nok vist, at det gyldne ikke holder længere end til papiret, virkeligheden er mere barsk og ærlig.
Nu viser det sig i medierne, at de mange dejlige milliarder og alle de mange dejlige dages, måneders og års arbejde ikke kommer til at tilfalde det lokale arbejdsmarked, men et betydeligt antal udenlandske firmaer og deres specialister. Altså ikke noget for dem som trænger her, hvor osen fra lastbilerne og larmen fra blandemaskinerne vil hænge i næser og ører hver dag ud i fremtiden, men til udenlandsk arbejdskraft og kapital.

Historien viser nemlig, at ingen anden større konstruktion i kongeriget Danmark, altså større end storbøndernes kornlader, er bygget, konstrueret og udført uden, især, betydelige udenlandske firmaer og deres egne folk. Det nærmeste danske arbejdere har haft af arbejde af betydning, har været at rydde op, gøre rent og ellers etablere skurbyer med tilhørende faciliteter -lidt folkeligt sagt, ‘at tørre deres røv’.  Det nærmeste specialistarbejde nogen dansker af betydning har haft på disse byggepladser, har været pølsemænd i pølsevogne fra SteffHoulberg, hvor de har exeleret i fremstilling af hotdogs, burgere og fritter til åbningen og indvielsen af projektet…  Ren jammer!

Kan det virkelig være rigtigt, at det er en overraskelse -næsten et chok, for alle…??  Medierne udtrykker overraskelse, vantro og fortvivlelse, men er det troværdigt?  Alle større konstruktioner som broer og tunneller i Danmark  indenfor de sidste halvtreds år, er godt beskrevet i medierne, især af lokale aviser hvor begivenheden har haft fodfæste. I disse kilder har det været nævnt og dokumenteret, at det lokale islæt i arbejdsstyrken har været beskedent og meget lidt synligt. Hver eneste gang.  Der er utallige beretninger om de forskellige udenlandske specialister, som arbejder over hele verden, fordi det er deres arbejdsplads, de laver ikke andet, end at bygge det de er eksperter i.

Kan det være rigtigt, at de forskellige politiske høveder ikke vidste det, eller har nogen anelse om noget af det overhovedet??  Hvordan kan de forskellige ministre og andre Høveder love guld og grønne skove om arbejde og velfærd, uden at vide noget om, hvordan virkeligheden ser ud mht. fordeling af midlerne til selve projektet -og resultaterne herefter…??  Har de ‘guldmundede’ Høveder måske visioner om, at befolkningerne på stedet forenes i ånden, rejser sig fra sofaen og mødes ved kysten med trillebøre og skovle mm. for at bygge bro sammen med dem på den anden side -og at de mødes i midten til fælles grill und bier…. -sådan lidt a’la gamle russiske propaganda films fra halvtredserne…?!  Ved de slet ikke hvordan virkeligheden ser ud, hænger sammen..??

Eller, har man mon et, for menigmand aldeles uoverskueligt, gusten overlæg med tanker og ideer udover almindelig fornuft…? Hvad er det egentlig der bevæger dem til de gyldne løfter til lokalbefolkningen, løfter som kun meget anstrengt kan realiseres ganske få procent, hvordan kan Høvederne selv tro på snakken -uden at få dårlig smag i munden…???  Er de dumme eller kriminelle, eller skal man bare tro på, at de er dejligt naive og godtroende og fulde af håb, helt uden bagtanker -måske uden tanker overhovedet…?!
Jeg er ikke imponeret, jeg har aldrig troet på noget der lyder for godt, det er kun i biblen og eventyrets verden, at det bliver som fortalt, aldrig i virkeligheden….
Qualme for de fine ord og floskler!

Nu er det i mellemtiden blevet 16. december 2015 -og verden går videre…

Femern-forbindelsen er stadig ikke bygget, byggeriet er ikke engang begyndt, -endsige blevet formelt tilladt og konfirmeret af de tyske myndigheder. De største flaskehalse er tilsyneladende en stor tysk miljøorganisation, en masse tyske landmænd og en masse tyske borgere og ejendomsbesiddere iøvrigt. Nå ja…. -og Scanlines…
Dernede på den anden side af grænsen, på øen Femern, er de færreste begejstret, faktisk er de ret uvillige til denne lille ændring i deres landskab og leveforhold mv.
De kræver endnu mere dokumentation til sikkerhed for at undgå negative ændringer i miljø og lokale forhold, forståeligt nok, men, det virker mere som om, at de bare forsøger at trække tiden så langt ud som muligt. Tidsfaktoren er vist et ikke uvigtigt element i byggeriet, noget med financering og andre tågede forhold.
Herhjemme i DK er der forberedt en masse, især lokalt på Lolland, Falster og lidt længere op ad Sjælland. Man er i fuld gang med at udvide og forberede sporterrænet til to spor fra Rødby havn og nordpå mod hovedstaden. Alle de kære små broer som fører over jernbanen skal hæves og forlænges, et større projekt som tager et par år. Dertil er en masse forberedelser i form af veje og diverse praktiske tiltag ved kysten sydpå, i fuld gang, man tror stadig på sagen i København.

Det bliver meget spændende at overvære denne føljeton, nok den længste og dyreste i danmarkshistorien…
I mellemtiden har vi en parallel bro-føljeton løbende, nemlig Storstrømsbroen—-

Man tror det er løgn, men, de samme politiske hoveder som er indblandet i Femern-forbindelsen, har også en stor grim finger i beslutningsprocessen om Storstrømsbroen, altså bygning af en erstatning af den gamle og særdeles udslidte og faldefærdige bro.
Man udsætter atter byggeriet er en ny bro, trods alle tydelige tegn på forfald og dokumentationer på forfaldet af den gamle bro. I stedet afsætter man og bruger adskillige millioner kroner til vedligehold de næste mange år, -igen! Fatte hvem der kan, for de fleste almindeligt tænkende borgere kan ikke.
Broen er så elendig og faldefærdig at der jævnligt falder store stykker beton af, jernkonstruktionen er så rusten, at kørehastigheden i årevis, for både biler og toge, er sat betydeligt ned -af sikkerhedshensyn! Det er snart et spørgsmål om, hvornår der sker et større eller mindre sammenfald som forhindrer ethvert brug af broen. Det vil med garanti være en overraskelse for det politiske parnas, det havde de ikke set komme… -på den anden side, så bor der jo ikke nogen indflydelsesrige politikere hernede på øerne-

Jeg mener stadig ikke, at vi har fortjent de politikere som styrer landet!
Rederen

Shitty politics part 4

11. dec. 2015

Naturligvis, nu går man atter i selvsving, denne gang i højeste potens –EU…

Først tillader regeringer (alle uden undtagelse i hele Europa) nogle firmaer at fremstille våben, sælge våben, forære våben og distribuere våben fra Europa og omegn til arabere og andre folkeslag m.fl. af enhver art i hele Mellemøsten, afrikanere af enhver art på hele det afrikanske kontinent og tilstødende kontinenter i øvrigt, samt en masse andre folkeslag i resten af verden.

Man lader større og mindre våbenfabrikanter udvikle, fremstille, afprøve og sælge våben af næsten enhver slags, som sælges –ofte med statstilskud, for at fremme indenlandsk fabrikation og fortjeneste, -eller de foræres til øjeblikkets mest ‘hotte’ politiske forbindelse eller land eller bevægelse.  Skatteyderne betaler jo altid differencen op til fuld pris, så fabrikanterne aldrig lider tab på forretningerne.

Man –Europæiske regeringer og politiske alliancer, roder rundt mellem ‘ikke-Europæiske’ lande og alliancer og udmanøvrerer, manipulerer og puster til forskellige uroligheder fra alle retninger, alt sammen for højere formål og ædle motiver… –siger de…  ‘Demokrati, fred og frihed’ regnes for allerædleste og ypperste motiver og formål, og, som alle ved, målet helliger midlet!  Med andre ord, jo mere ædelt motivet jo mere er legitimt at gøre for at nå målet-

Resultaterne lader ikke vente på sig, regeringer terroriserer befolkninger -som slår tilbage og lande og samfund går i opløsning og efterlader magtvakuum som så fyldes af enhver gruppe, bevægelse og eller  sammenrend af ligesindede. Disse bruger ethvert middel til at opfylde egne ‘højere mål’, ønsker og behov. Andre sætter sig imod og med de samme våben som tidligere var under kontrol af overmagten, regeringen, er det nu alles krig mod alle.

Disse krige er guf for tidligere kolonimagter til at skabe forum for egne interesser –igen, så man roder rundt igen og fylder efter med krudt og kugler hos dem man tror mest på –eller tror at man kan ‘styre’ eller finde sig til rette med bagefter, uden yderligere tanke for morgendagen –altså næste år osv.  Hvem husker mon ikke billederne af vor nuværende statsminister med jallahat og ak47 i kammeratlig slyngarm med mujahedinerne sidst i firserne da russerne var de onde i Afghanistan…..

Krigene bliver spredt ud, breder sig til de lande som har rodet, blandet sig og forsøgt at opnå egne mål med midler og på måder som har været stærkt stødende og yderst provokerende derude i ‘Jallaland’… -underligt nok— Så nu skal vi også lære det !!

Nu ‘nyder vi cigaren’, høster som vi (regeringer, politikere og andre magtpersoner og strukturer) har sået. Vi, befolkninger i Europa, lider nu under disse desperate knaldhoveder som bruger ethvert middel til at terrorisere os på ethvert plan. Idioterne tager ikke hensyn til noget, men alt er tilladt og skal forsøges, hele vejen. At være martyr for muhammed er vejen frem til ære og evigt minde –nåja, så er der også lige det der med de 72 jomfruer… (hvem siger iøvrigt at de alle er piger –altså jomfruerne…?)

Hvad gør det politiske magtforum i EU, andet end det sædvanlige som tankeløse politikere gør, nemlig at gå i panik og reagere som høns i en overfyldt hønsegård hvor ræven går på rov, man tramper rundt og skriger og råber ud i luften.  Det første man tænker på er naturligvis at fjerne muligheden for våben i Europa, for så vidt en udmærket idé når det drejer sig om militære våben. Men, nu går man efter våben blandt borgerne, våben som anvendes lovligt til diverse sports og jagtformål, lovlige altså! -For det må jo være derfra terroristerne har hele arsenalet.

Tanken på, at banditterne har planlagt hjemmefra og medtaget ‘værktøjet’ hjemmefra eller har shoppet i ‘Det Store Varehus’ ovre østpå, falder ikke nogen ind… Logikken er da helt klar, altså i det politiske univers… Men, samtlige våben anvendt til terrorisme i Europa har været af militær art, ikke noget fra civil eller privat anvendelse -det dur ikk til det formål…

Nej, Vi (altså politikerne!) viser handlekraft og besværliggør europæernes hverdag med restriktioner af alle slags, spærrer dem inde i flere regler og begrænsninger og fratager dem alt der kan sige ‘bang’, så er vi sikre i fremtiden, så har vi stoppet banditternes fremfærd og sat en effektiv prop i forsyningslinien!
Danskerne har jo vist vejen for et par år siden med den yderst effektive ‘knivlov’, der har ikke været nogen væbnet kriminalitet siden—— Nu gør vi det samme med resten af Europa!  Bravo…. Der er ikke noget så godt som at bestemme over nogle andre, jo flere jo bedre…

Således er panikken nu i højeste potens, blandt tågehoveder og åndelige undermålere med magt, som de ikke kan overskue konsekvenserne af.  EU er et rædsomt sammenrend af forskellige kulturer og modstridende interesser, det værste af det hele koncentreret i ledelsen.  Fællesnævneren vil altid være laveste standard og vi vil lide under det i mange år endnu, indtil næste store europæiske krig, for så kan de overlevende starte forfra –hvis de er heldige…

Ha’ en rigtig glædelig jul -håber ikke nissehuen strammer for meget…

Rederen

shitty politics part 2

Skrevet 25. juni 2012

Mandagen truer og viser sin våde side, vejret er som det kan forventes, i et land med kystklima på disse breddegrader, folk ved det sikkert godt, men jamrer alligevel som om nogen havde lovet noget helt andet og nu snyder dem.

Lidt ligesom politik. Man har just gennemført en længere forhandligsrunde mellem regering og diverse partier, hvilket nu er udmundet i en aftale med nogle partiers deltagelse og uden visse andres medvirken.  Dette har afstedkommet utroligt megen jammer og tuderi, der skriges om forræderi og snyd, fup og svindel mm.  De indvolverede politikere burde være så voksne og fornuftige, at de burde vide bedre og være i stand til at skelne mellem alvor og skolegårdspjatteri… Det ville klæde dem mere og nok vække større tillid til de berørte politikere, lidt værdighed om man må bede!

Langt værre er smagen af -jegvedikkehvad- efter ‘Det Kinesiske Eventyr’… Altså tiden efter den kinesiske præsidents besøg i landet, især den helt utroligt slibrige smisken for de kinesiske dollarbundter som holdtes op foran næserne i erhvervslivet.  Alle medierne, politikere i hobetal, erhvervsfolk og analytikere var på maven, politiet var utroligt meget politi -man sikrede nidkært præsidenten mod ethvert ubehag, i form af synet af demonstrationer mod Kinas behandling af andre folkeslag mv.  Lige her udførte man sin pligt med omtanke og utrolig omhu -helt spontant, helt uden ordrer oppefra (?!) satte man alt ind på opgaven og løste den til Kinas og erhvervslivets store tilfredshed.  Stor ros til panserne for udvisning af rettidig omhu!

Ikke at præsidenten var truet rent fysisk af nogetsomhelst eller nogensomhelst, slet ikke, han havde endda hele husholdningen med hjemmefra, til at sikre den rette levevis under besøget. Helt iorden, vi tænker alle på vort velbefindende når vi rejser ud til fremmede steder, se bare campisterne….

Når det kommer til stykket, så tæller begæret efter mammons lyksaligheder altid mere end moralen, den kan man altid finde undskyldninger for at glemme -maven skal jo helst fyldes før tanken kan tænkes, -ikk….! -velbekomme!  (heldigvis er prostitution jo stadig lovlig i DK, så alt er helt fjong…)

 

Jeg hører til min rædsel, at der er rygter om, at Tøjhuset sælger ud.  Det er forfærdeligt, jeg vil utroligt gerne byde på enkelte rariteter netop fra dette sted, af mange gode grunde -f.eks. ville jeg gerne eje kanonen fra den tyske ubåd som sænkede det amerikanske passagerskib, Lusitania, under første verdenskrig. Efter at have kælet og nusset og pudset den nogle måneder, ville jeg tilbyde den til USA, de vil garanteret give en pæn dusør for den lille sag!  Man kunne sikkert godt bytte sig til en ny skyder og en æske patroner eller to (i rederiet kan vi altid bruge en ordentlig skyder, der er pirater allevegne)  -og en fribillet til Disneyworld.

Heldigvis har vi ikke korruption i DK, slet ikke, den slags smuds er forbeholdt andre lande syd og øst på (især i Kina, hvor f.eks. ‘headbanging’ har en anden og mere alvorlig betydning end på hjemlige discoteker…), altså langt væk herfra…!   I DK har vi ‘os og vennerne’, det er meget bedre og mere trygt og helt lovligt! -alle der har venner kan deltage på det plan de har venner, smart og demokratisk.  I landet som opfandt andelsbevægelsen, brugsforeningerne og håndbolden er man ikke korrupt, man har moral i stedet, masser, -een til hver eneste sag….

Iøvrigt stemmer jeg for, at man for fremtiden giver løn til alle de offentlige ansatte over et vist niveau, så slap man for at være nødt til at give dem de store og uforholdsmæssigt dyre ‘gyldne håndtryk’. Så kunne de trække sig tilbage med god samvittighed og være stolt over at have ydet et stykke arbejde for deres løn og vi andre ligeså.  Det samme kunne man gøre med direktører og ledere i store firmaer -især fallerede banker. Netop bankledere har brug for at vide, at man forventer noget af dem. Når man giver dem en løn, ville de måske gøre arbejdet bedre og derved undgå at banken går fallit.   Tænk lige over det, kære aktionærer her og der, giv lederne løn i hverdagen i stedet for at love guld i fremtiden -det er jo ikke religion det her, det er business…

 

Det med fodboldfri tv viser sig iøvrigt at være en drøm uden hold i, en forlist ønskedrøm.  Der spilles, ævles, jamres og regnes på livet løs på de fleste sendeflader, temmelig kvalmende. Når nu tour de France starter lidt senere på sommeren og yderligere de olympiske lege i London fyres i gang, så bliver det ikke let at finde noget der er værd at glo på i tv. Måske man skulle smide fjerneren ud og spare de mange penge den koster at holde i gang sammen med jusii m.fl….. Fuk sport -især bold!

 

Rederiets to mindste letmatroser har fået husdyr, gad vide hvordan det går i fremtiden -bliver det mon noget med et lille ‘job’ for hovmesteren eller—-

 

hilsen

Rederen

shitty politics part 3

Det fordømte forår…

Skrevet d. 13.-4. ’15

Det er forår, godt og vel endda. April måned er nu engang som den plejer, mild og vild og aldeles upålidelig i vejrliget. Det er resten af verden i øvrigt også, måske mest længere sydpå og østpå.

Herhjemme i andedammen lugter der også ilde her og hisset, ikke alle brancher forstår at håndtere deres fag på forsvarlig og ærlig vis. Det gælder om at rage til sig, for snart sagt enhver pris, især når ingen kigger én over skuldrene eller på fingrene.

I disse tider er det advokatstanden som er i vælten, pt. mest dem, som håndterer konkurser. Undersøgelser har vist, at der bliver færre og færre værdier tilovers efter konkurser, set over en længere årrække. Noget tyder uhyggeligt på, at ‘nogen’ suger saften ud af ‘liget’ før det bliver lagt på kærren til ‘begravelsen’, med andre ord, kuratorerne rager værdier til sig uden hensyn til kreditorerne eller andre efterladte.

Og, det er helt legalt, loven tillader den slags plyndring og udsugning, ligesom loven tillader konkursryttere at forsætte deres ugerninger så længe de gider. Samfundet og især alle de sagesløse parter, lider under de mange misforhold. Men, herregud da, lidt lidelse må vi vel alle tage til os-

Påfaldende hvor godt nogle af de forskellige involverede har fordel af hinandens ugerninger…

Nu vi er ved det, det med at suge på andre…

Arbejdsmarkedet er heller ikke for fint, det stinker også grimt her og der. De værste er oftest de største og mest velhavende, utroligt nok, de burde ellers have råd til at betale ordentligt for sig. Men nej, især de rigeste er de mest nærige og dårligst betalende. Utrolig dårlig moral og plum råddent samfundssind at vise til eksempel for nationens øvrige borgere, virkelig ynkeligt og usselt.

Man tænker åbenbart ikke på, at jo ringere man lønner sine ansatte, jo fattigere bliver de, jo dårligere kunder bliver de senere. Men, det skal de enkelte virksomheder selvfølgelig ikke tænke på, det er samfundets opgave, at tænke på borgerne og deres ringere og ringere købekraft. Virksomheder og firmaer vil i fremtiden komme til at mangle købedygtige kunder indenlands, de fattige kunder, som de selv har været med til at ‘producere’ for at kunne tjene mest muligt her og ligenu.

Og så taler man i erhvervslivet om at være visionær og fremsynet…. Ha, til grin, hvem tror de, vil have råd til at købe deres produkter, for ude i resten af verden gør de andre det samme -bare mere effektivt -og hurtigere.

Det pudsige er ellers, at de rigeste og mest velhavende, fører sig frem som mennesker med kultur og finere værdier, værdier som de værner stolt om. Et noget mærkeligt misforhold, at udvise ussel og selvisk adfærd og samtidig hævde sig som støtte af finere kultur. Som at være kristen missionær om dagen -og pædofil om natten… Et iøvrigt ikke helt ukendt fænomen i verden–

Folketingsvalget står snart for døren, fire år er gået siden sidst og nu skal det være…

Det er atter tid for løfter og valggas, tid til valgflæsk og vindbøffer, store smil og klap på ryggen og hilsener til borgerne fra de som vil vælges… oohh hvor bliver de flinke og vennesæle og kammeratligt smiskende… Kvalme kvalme!! Det bliver atter det sædvanlige shit vi får i hovedet og bagefter må betale for, dyrt….

Nationen mangler stadig folk med pondus, altså ikke fede indbildske fjolser, men folk med storhed og de egenskaber som ikke kan erhverves på universitetet, men som er medfødte. Vi må atter trækkes med de sædvanlige klovner og gøglere og andet skidtfolk.

Pt. er en ung mand ved at starte en politisk karriere ved at dyrke videre på en stramning af udlændingepolitikken, ‘-så vi kan bevare vore danske værdier!’ -som han siger i radioen. Måske skulle han hellere finde sig et ordentligt arbejde og forsøge at skabe nogle flere værdier og få lidt erfaring i livet… Jo altså, når man ikke arver gården og titlen -den gik til storebror, kan man da altid forsøge blive noget i politikken…

Nationen regeres af en masse ambitiøse cand. polit’er og en centraladministration som kører suverænt med klatten -alle uden ansvar…

Jeg er mere og mere tilhænger af en ‘stænderforsamling’ som leder af nationen, her ville man i det mindste finde en større forskellighed i samlingen, der bedre ville ligne nationens indbyggere -og dermed nok have bedre fornemmelse for folket og deres ønsker. De kuldrede hoveder fra universiteterne er alle skåret efter samme læst og dermed aldeles udenfor lighed med resten af nationens borgere.

Dygtighed og gode karakterer ved eksamen er ikke det samme som forstandighed, regneark og statistikker erstatter ikke begavelse og indsigt, meget langtfra endda, de beviser det hver eneste dag på Borgen og tilstødende institutioner!

Ude i verden går det endnu værre, man myrder løs på enhver som ikke lige passer ind i ‘rette’ mønster. Aldrig er så mange mennesker blevet myrdet og slagtet udenfor en verdenskrig, i så mange indre krige og uroligheder.

Religion er en menneskeplage, en svøbe og vil koste verden livet på lidt længere sigt, helt bogstaveligt. Jo længere sydpå man kommer, jo mere grusom bliver man mod andre. Hele nationer er i knæ og kommer næppe på fode igen, på nogen menneskelig måde. Der vil være så meget had og hævntørst langt ud i fremtiden, at ingen vil være i stand til at håndtere det eller glemme det.

I Rusland hidser man sig også op til noget grimt, i mangel på evner til at øge eller blot holde egen velfærd på et tåleligt niveau, tyr man til de klassiske dyder med at pege på naboerne som de skyldige i elendigheden. Ganske som man -og andre, har gjort til alle tider førhen og det virker desværre hver gang. Når man kontrollerer historien, kontrollerer man folket og det er der flere store nationer som er dygtige til -både til højre og især venstre…

Ruslands nære naboer er nervøse, hvem bliver den næste i rækken af ofre for imperialismen…?

Apropos venstre…. I partiet Venstre har man ikke helt forladt betonlinien, altså at tænke forstenet og uden større visioner… Lars Bæhoved vil for enhver pris genindføre håndværkerfradraget -trods forstandige og modstridende argumenter.

Det sidste nye tiltag er, at nedsætte ydelser til flygtninge, så vil de nemlig sikkert holde sig væk fra Danmark… De sidder jo ude i verden og planlægger præcist, hvor det giver mest at slå sig ned-

OK, Venstre ved Du hvor Du har -sagde de engang…. Det ved vi stadig, det er tydeligvis ikke dem som ønsker Den danske model, men Deres danske model— Sikkert ikke helt til glæde for de fleste borgere i DK.

Held og lykke Danmark, vi tager endnu et skridt nedad velfærdsstigen -måske endda et ordentligt eet denne gang!

Det forestående valg til USA’s ny præsident, tør jeg slet ikke tænke på, det ligner fuldstændig de afrikanske slagmarker -bare uden synlige våben og blodsudgydelser, godt gemt bag kulisserne.

Jeg synes stadig ikke vi fortjener de politikere vi ledes af, helt ærligt….

Rederen

Når sommervarmen brænder…

Sommervarmen har brændt i Dana’s have nogle uger, ganske overvældende endda, faktisk er det syv år siden, vi sidst havde så megen sammenhængende sommervarme. Lidt rekordagtigt, forstås-, der vil derfor -heldigvis, være rigeligt at konversere om de næste par år.

Varmen har også haft en lidt mere kedelig indflydelse på visse hoveder i bl.a. finansverdenen.  Rigets største (-engang…?) bank har fået den fantastiske vision, at den financeringsform som de engang selv indførte (!!) på boligmarkedet, er for farlig for nationen!  Jojo, det er den lige vej til helvedes flammer -påstår direktøren selv, -og ser dramatisk ud. Regeringen bør vise ansvar og handlekraft og forbyde de farlige lån -hurtigst muligt!

Måske er der sammenhænge mellem de alvorlige advarsler og instituttets noget beherskede succes de seneste par år. Ingen andre pengeinstitutter har problemer med disse lån, ejheller finanseksperter eller regering mener at se problemer i sagen.  Man maner til ro og omtanke.

Nu er det lidt svært -for almindelige borgere altså, at tage den engang så store og stærke banks ordførende direktør helt alvorlig og fatte samme tillid som for halvtreds år siden. Den forrige direktør havde det med -på tv- at lege alfader for nationen, hvor han med bedemands fjæs rådgav om ansvarlighed og fornuft, samtidig med at han og gutterne i bestyrelsen gav den gas på det økonomiske overdrev og gamblede bankens kapital farligt nær ruin. Endda så tæt på katastrofen at regeringen så sig tvunget til (diskret altså) at garantere for kapital overfor udlandet, en fallit var nært forestående.  Havde den mand forstand på poker, ville han -med det fjæs- være i stand til at blanke enhver af …

Af samme årsag var banken senere nødt til at spænde livremmen ind, afskrive enorme tab og så skrabe alt til sig, som var muligt i form af gebyrer og ellers smide og jage de kunder væk, som ikke ville/kunne være med til at financere eventyret.  Det er lykkes ganske godt, over fyrre tusind kunder er væk og flere vil flygte eller smides ud kommende år.

Nej, ordene fra den ordførende direktør lyder hule og falske og tilliden er meget behersket, medfølelsen aldeles ikke at finde nogetsteds…!

I en anden verden jamres der også, omend emnet er lidt anderledes. Den seneste -og hidtil eneste, lærerlockout, gav lederne den ønskede ledelsesform -og nu jamrer de over successen… paradoksalt nok. Man standser nationens undervisning i en måned for at tvinge de ansatte til at afgive indflydelse og når man får den, jamrer man over det -det er for overvældende og man kan ikke klare det…. Rigtig jammerligt, gutter, virkelig jammerligt!  -det er til en 03’er…  -og så skråt op med alle de undervisningstimer der blev spildt, det skal I ikke tænke på, det er der rigeligt med stakler der gør i forvejen ….

Danmark regeres på alle niveauer som en middelstor brugsforening.  Et absolut godt princip i en middelstor brugsforening i Danmark, perfekt til formålet og aldeles passende og overskueligt for det begrænsede publikum og varesortiment der forventes der.

Men, en nation, en region eller bare en lille kommune har brug for andre principper end en brugsforening, forholdene er mere komplicerede og med større betydning og konsekvenser for mange flere borgeres skæbne, helt bogstaveligt.

Det er bare svært at forstå, når de folkevalgte er rundet og opvokset i brugsforeningsmiljøets skygge -og ikke formår at komme ud over bekymringen for næste generalforsamlings resultat… Vil man blive stemt ud eller få klapsalver -endda stående ovationer…?!  Rædslen for at stemmes ud, får de fleste til at tænke kortsigtet, bare lige akkurat til at klare generalforsamlingen uden anmærkninger. Efter generalforsamlingen starter vi forfra og gør som vi plejer -det virker jo godtnok….

Velbekomme Danmark og tillykke FDB, det er lykkes at skabe en nation med samme politiske forståelse som brugsforeningskommiser, det findes med garanti ikke andetsteds i verden!

Rederen

 

Shitty politics, part 1

Skrevet 18. juni 2012

Nu gør de det igen, politikerne, de som styrer landet og de der gerne ville. De gør det igen og igen. Roder lovgivning og økonomi til et værre morads af ideologiske hovsaløsninger, overblikket tænker man ikke særligt meget over. Det må eftertiden forsøge at finde hoved og hale på…

Et af de nyere tåbelige stunts, er kriminaliseringen af luftbøsser over caliber 4,5 mm.  Tænk, man gør det virkelig, man gør det ulovligt at eje, bære og bruge en luftbøsse på f.eks. 5,5mm. -uanset om den kan blæse haglet gennem en flødeskumskage eller ej. Det er haglets størrelse, diameter, ikke det tryk som det bliver sendt afsted med, som afgør sagen… Alt sammen fordi en eller anden flæbemikkel har set noget på U-tube om jagt med avancerede luftskydere -i stor kaliber og ekstremt stort tryk.  Omtalte skydere viser sig at koste i omegnen af 8 – 10.000 kr. og skal importeres, altså ikke en vare som ligger og frister ‘lillebror’ i den lokale brugsforening til en femhundredlap….

Man faldt simpelthen i svime over mediernes overskrifter, følte sig provokeret -ja nærmest jaget og har så haste-‘behandlet’ og udgivet en ny lov om luftbøsser, uden tanke for andet end at demonstrere handlekraft.   Det imponerer desværre ikke, det er bare træls igen at måtte opleve tåbelig lovgivning.  Ligesom sidst, altså for få år siden, da våbenloven omhandlende knive blev skærpet, faktisk helt ud i tovene.  Det daværende folketing vedtog loven med markant flertal, noget der med al uønsket tydelighed viser, hvor ringe forstand og omtanke  man har i det forum.  Meget meget trist….

Den efterfølgende regering har senere lempet lovgivningen mht. knive og brug mv., men alt er ikke som før, det er stadig muligt for enhver nidkær panser anvende de regler han måtte ønske sig og derved kriminalisere en borger.  Lempelserne blev iøvrigt ikke begået for borgernes skyld, men fordi justitsvæsenet beklagede sig over al den tid, man måtte anvende på de ekstremt mange, tåbelige anklager og sigtelser der fulgte lovens indførelse…. Panserne knaldede jo løs hvor de kunne, det var en foræring, der lettede de mindre kvikke kollegers anstrengelser i at vise effektivitet.

Politik er virkelig noget skidt, især når der går ideologi i den.  De seneste forsøg på at finde nationens fremtidige økonomiske politik, er ganske overskygget af ideologi, der bydes til og lokkes og trues fra alle sider og vinkler, indimellem surmules der med korslagte arme og hængemuler i aviserne.

Heldigvis er vi da nu sluppet for mere fodbold i fjerneren, alle danske programmer svømmede over i diverse muligheder for deltagelse i kamp med enten den ene eller anden som nu måtte vinde hvor og dersom hvis osv. osv…. Det er squ ligeså træls som dumme politikere der står og hælder vand ud af ørerne…

Nu skal jeg ned i kælderen og kigge til brusekabinen, den blev fuget tidligere idag….

Mojn!

 

Directors cut!

Velkommen til bloggen.

Man hører ofte folk væve om: ‘på den ene side’ og ‘på den anden side’….  -og sådan er det jo, det kan være svært at bestemme sig til enten eller, men-

På mediernes forside skrives sensationerne, på side to sælger man forskelligt -incl. sig selv, men på side tre, her står det endelige budskab -her væves der ikke længere.

Således vil det være her på sitet, her væves ikke, her kommer budskabet klart igennem uden filter -som ‘Directors cut’.

Der kan være læsere som ikke vil være enig i alle udsagn og forhold, men sådan vil det altid være. Sitet er ikke skrevet for at gøre alverden tilfreds -en umulig opgave, men for at lade Director få luft i hverdagen og andre mulighed for at nyde lidt fremmed galde mv. uden at være nødt til at ‘grise’ egne fingre ….

Indlæg vil dukke op efterhånden som tid og kræfter -og tilløben galde tillader det, der er jo heller ikke altid styr på hvornår det regner, blæser eller sner-

Velbekomme!

Rederen

 

På udkig i græshøjde...

På udkig i græshøjde…